הרצאות

דורון הרמן

דורון הרמן

כך פועלת ההונאה החדשה
שהתגברה בתקופת הקורונה