קצת עלינו ומי אנחנו

העמותות לקידום מקצועי – חברתי

העמותות לקידום מקצועי-חברתי הוקמו בעקבות הסכם קיבוצי משנת 1999 בין ההסתדרות, משרד האוצר והמעסיקים, שהקנה לעובדים הטבות בשכר ובגמול ההשתלמות.

כמו כן, לפי ההסכם ניתנה לעובדים הזכות להצטרף לעמותות לקידום מקצועי. המטרה הייתה לאפשר לעובדים ללמוד ולהרחיב את השכלתם ובכך לפתוח להם פתח להתקדם במקום העבודה ולשפר את איכות חייהם.

כל עובד בדרוג מנהלי זכאי להצטרף לעמותות. עובדים בדרגים אחרים זכאים אף הם, ובלבד שמעסיקם העביר דמי חבר עבורם.

החברות בעמותות היא זכות שהוקנתה לעובד על פי ההסכם הקיבוצי והמעסיק הוא זה שנושא בתשלום דמי החבר השנתיים של העובד.

החברות בעמותה מקנה זכאות ליציאה לסמינר מקצועי בארץ או בחו"ל בסבסוד העמותה על פי החלטות הוועדים המנהלים ובהתאם לאחוז משרתו.

העמית יכול לבחור לממש את הזכאות במסגרת סמינר הומוגני שיאורגן על ידי ועד העובדים במקום העבודה או באמצעות רישום לסמינר דרך מרכז המידע וההזמנות של העמותה.

הסמינרים עוסקים  בקשת רחבה של נושאים בתחומים מקצועיים ובתחומי העשרה אישית ומתקיימים בבתי מלון בכל רחבי הארץ על ידי מיטב המרצים.

עמית שלא מימש את זכאותו במהלך שנת הזכאות, יכול לממש 50% מהזכאות בשנה שלאחר מכן, מבלי לגרוע בזכאויות המגיעות לו בגין השנה החדשה.

 

קורסים, השכלה וגמול השתלמות

עמית חבר עמותה זכאי ללמוד ללא הגבלה במסגרת עניפה של קורסים לגמול השתלמות וקורסי העשרה אותם מקיימת העמותה בפריסה ארצית.

הקורסים מתקיימים במקומות העבודה או בסמוך אליהם, כאשר העלות לעמיתים הינה 190 שקלים לכל 50 שעות לימוד.

 

 שכר לימוד

העמותות לקידום מקצועי-חברתי מאפשרות לעמית לקבל מלגה/סיוע בשכר לימוד בהשתלמויות ובקורסים המוכרים לגמול על ידי משרד החינוך או מלגת לימודים לקורס גמול מיוחד המוכר ע"י מרכז השלטון המקומי ואשר נועדו לקידומו המקצועי או האישי.

יובהר כי קבלת המלגה הינה במקום הזכאות ליציאה לסמינר בשנת הזכאות אשר בגינה מבוקשת המלגה.