דע את זכויותיך!

זכויות העמיתים

חברות בעמותה הינה זכות של העמית והוא אינו נדרש לתשלום בגינה.

  • סמינרים בארץ – עמית זכאי לסבסוד העמותה בסך של 1,500 ₪ למימוש בסמינר בבית מלון ברחבי הארץ.
  • היסעים– במסגרת פעילות הומוגנית זכאי העמית למימון העמותה בהיסעים לסמינר (בהתאם לנהלים) וכן זכאי עמית המשתתף בסמינר באילת לרכוש כרטיס טיסה מסובסד.
  • סמינרים מקצועיים ומורשת יהודית בחו"ל – עמית בעל וותק של שנתיים לפחות בעמותה זכאי לצאת לסמינר מקצועי ומורשת יהודית בחו"ל, בסבסוד של 2,000 ₪.
  • זכות צבירה – במידה והעמית לא מימש את זכאותו במהלך השנה תיצבר לזכותו זכאות של 700 ₪ נוספים למימוש בשנת הזכאות העוקבת.
  • קורסים לגמול השתלמות א – העמית זכאי ללמוד בקורסים לגמול א' ללא הגבלה בעלות מסובסדת של 190 ₪ לכל 50 שעות לימוד. הקורסים מתקיימים במכללות בכל רחבי הארץ בסמוך למקומות העבודה.
  • לימודים לגמול מיוחד ברשויות המקומיות – העובד זכאי לקבל מלגה של עד 2,400 ₪ ללימודים בקורס שלטון מקומי (עד 1,200 ₪ כל שנה).
  • סדנאות חד יומיות – עמית זכאי להשתתף בסדנאות חד יומיות במקומות העבודה ללא עלות כגון: בריא זה אפשרי, להיות שכיר לפרוש עשיר ועוד, פעילות זו מתקיימת בתיאום מול וועדי העובדים.
  • פעילות חד יומית –עמית זכאי להשתתף בפעילות חד יומית אחת בשנה כגון: שיח נשים, סיור בעקבות נשים מעוררות השראה וסיור בעקבות מנהיגים ומנהיגות.
  • רשות הטבע והגנים – עמית זכאי לרכוש מנוי שנתי לכניסה חינם לכל הגנים הלאומים בארץ פעם בשנה (בהתאם לתנאי רשות הטבע והגנים).

 

** הסכומים הנקובים מתייחסים לעובד במשרה מלאה ואשר שולמו בגינו 2 עמותות.ייתכנו שינויים בגובה

הזכאות בין העמותות.

 

      למידע נוסף לחצו כאן