תקנון רישום לקורסים

סיום קורס סייעות
סיום קורס התמודדות עם לחצים

תקנון רישום לקורסים לגמול:

 • זכאי לסבסוד ע”י העמותה- כל עמית שהועברו בגינו מלוא דמי החבר ע”י המעסיק עד מועד ביצוע הרישום לקורס. חברי העמותה שדמי החבר שולמו עבורם עפ”י חלקיות משרה, זכאים לסבסוד יחסי בהתאם.
 • עלות הקורס מתייחסת לעמית/ה ב-100% משרה החבר/ה בשתי עמותות.
 • הרישום לקורס כרוך בתשלום מראש של שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי.
 • ההרשמה לקורסים מוגבלת עד ל-7 קורסים בשנה. ניתן להגיש בקשה להרשמה לקורסים נוספים, וזו תאושר בנסיבות מיוחדות.
 • ההרשמה לקורסים היא בנוסף למימוש הזכאות בסמינרים ובבתי מלון.
 • קיום הקורס מותנה במספר מינימלי של 25 משתתפים.
 • העמותה לקידום מקצועי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד הקורס ומיקום הקורס במידת הצורך באמצעות הודעת SMS
 • ההרשמה הינה אישית בלבד ולא ניתן לרשום עמית אחר.
 • תאריך סיום הקורס הינו משוער וניתן לשינוי בהתאם לצרכי העמותה.
 • קבלת תעודה בסיום הקורס מותנית בעמידה בנהלי גמול ההשתלמות.
 • במקרה של שינוי/ביטול ההשתתפות בכל מועד לאחר ביצוע ההזמנה יגבו דמי טיפול בסך 50 ₪ להזמנה. במידה והביטול יחול בתקופה עד יומיים ממועד פתיחת הקורס, יגבו דמי ביטול מלאים דהיינו עלות השתתפות הקורס .

 

 

תקנון השתתפות בקורסים:

כללי התנהגות:

 • יש להקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך הקורס:
 • חל איסור על שימוש בטלפון נייד במהלך השיעור.
 • אין לצאת מהכיתה בזמן השיעור אלא רק בהפסקה.
 • אין לאכול, לשתות ולעשן במהלך השיעור.
 • אין לקרוא עיתון, להשתמש במחשב נייד או בכל אביזר אחר שאינו קשור לשיעור.

 

נוכחות וזכאות לתעודה:

 • תלמיד יהיה זכאי לקבלת תעודת גמר רק לאחר שהשתתף בכל המפגשים – 100% נוכחות. למעט מקרים חריגים בהיקף השעות המאושרות.
 • תלמיד שנעדר מהלימודים – מחויב להציג אישורי ההיעדרות עם חזרתו ללימודים.
 • יש להודיע על היעדרות ממפגש כ-24 שעות לפני מועד קיום המפגש.
 • נוכחות מלאה בקורס מותנת בחתימה על כל דפי הנוכחות.
 • אין לחתום בשמו של תלמיד אחר שאינו נוכח במקום.
 • חובה על התלמידים להיות בכיתה בכל זמן הלימודים.
 • תלמיד שישהה מחוץ לכיתה במהלך השיעור שמו ימחק מדפי הנוכחות.
 • במידה ולא יועברו לידי המכללה אישורי היעדרות מוצדקים – לא תונפק תעודה.
 • אי קבלת תעודה אינה מזכה את התלמיד בהחזר שכר לימוד או בקורס חוזר.
 • המכללה אינה מאפשרת קיום נוהל השלמות – במידה ותלמיד חרג ממכסת ההיעדרויות לא תתאפשר השלמת שעות לצורך קבלת התעודה.
 • הנפקת תעודה בשנית תחויב בתשלום נוסף של 60 ₪.
 • העמותה רשאית להפסיק את לימודיו של העמית או למנוע לימודים עתידיים ללא מתן החזר כספי כדוגמת הסיבות הבאות:
  • בעיות משמעת והפרעה למהלך התקין של הקורס.
  • אי עמידה במטלות הקורס.
  • התנהגות שפוגעת בעמותה, בפעילותה ובשמה.
  • תלמיד שלא השתתף מעל ל-3 מפגשים רצופים.
  • עמית שלא פרע את מלוא חובו בגין פעילות במסגרת העמותה.