חיפוש קורסים

29/04/2019

חמישים זה פלוס - 16272

29/04/2019 - 08/07/2019
צפון, חריש
ביה"ס חטיבת ביניים

שעות גמל: 40 | מחיר עמית 152
לפרטים נוספים
29/04/2019

חמישים זה פלוס - 16272

29/04/2019 - 08/07/2019
צפון, חריש
ביה"ס חטיבת ביניים

שעות גמל: 40 | מחיר עמית 152
לפרטים נוספים
29/04/2019

הגשת עזרה ראשונה - 16212

29/04/2019 - 15/07/2019
דרום, אשקלון
עיריית אשקלון

מוכר לדירוג המנהלי בלבד

שעות גמל: 44 | מחיר עמית 168
לפרטים נוספים
29/04/2019

הגשת עזרה ראשונה - 16212

29/04/2019 - 15/07/2019
דרום, אשקלון
עיריית אשקלון

מוכר לדירוג המנהלי בלבד

שעות גמל: 44 | מחיר עמית 168
לפרטים נוספים
29/04/2019

כישורי חיים מנצחים - 14288

29/04/2019 - 08/07/2019
דרום, ערד
בית המתנדב

שעות גמל: 40 | מחיר עמית 152
לפרטים נוספים
29/04/2019

ספרות ילדים - 15683

29/04/2019 - 08/07/2019
שרון, נתניה
העמותה לחינוך בלתי פורמלי

לסייעות בלבד

שעות גמל: 40 | מחיר עמית 152
לפרטים נוספים
29/04/2019

ספרות ילדים - 15683

29/04/2019 - 08/07/2019
שרון, נתניה
העמותה לחינוך בלתי פורמלי

לסייעות בלבד

שעות גמל: 40 | מחיר עמית 152
לפרטים נוספים
29/04/2019

איכות / מצוינות / שיפור השירות וניהולו - קורס ארוך - 16259

29/04/2019 - 21/10/2019
דרום, שדות נגב
בית יד לבנים - קריית החינוך

שעות גמל: 100 | מחיר עמית 380
לפרטים נוספים
29/04/2019

איכות / מצוינות / שיפור השירות וניהולו - קורס ארוך - 16259

29/04/2019 - 21/10/2019
דרום, שדות נגב
בית יד לבנים - קריית החינוך

שעות גמל: 100 | מחיר עמית 380
לפרטים נוספים