אודות העמותה

העמותות לקידום מקצועי-חברתי

בשנת 1999 קמו העמותות לקידום מקצועי-חברתי בעקבות הסכם קיבוצי בין הסתדרות העובדים, משרד האוצר והמעסיקים ומאז העמותה עובדת כדי להקנות לעובדים הטבות בשכר ובגמול ההשתלמות. אנו מציבים לעצמנו כמטרה לאפשר לעובדים ללמוד ולהרחיב את השכלתם, כך שתפתח בפניהם הדלת להתקדם במקום העבודה שלהם ולשפר את איכות חייהם. כל עובד בדרג מנהלי זכאי להצטרף לעמותה על פי ההסכם הקיבוצי כך שהמעסיק הוא זה שנושא על עצמו את תשלום דמי החברות השנתיים.

זכאויות

החברות בעמותה מזכה את העמיתים בזכות לצאת לשני סמינרים במהלך השנה, בין אם סמינר שיאורגן על ידי ועד העובדים במקום העבודה או במסגרת אחד מהסמינרים שהעמותה מציעה, במגוון רחב של תחומים ובמועדים משתנים. עובד שלא מימש את זכאותו להשתתף בסמינר במהלך השנה, יכול לממש 50% מהזכאות בשנה שלאחר מכן, מבלי לגרוע בזכויות המגיעות לו בגין השנה החדשה.

“אופקים חדשים”

העמותה לקידום מקצועי-חברתי ממשיכה לעבוד כדי להנגיש את הפעילות שלה לכל אחת ואחד מהעמיתים בה. בדיוק לשם כך הוחלט על יוזמה חדשה והיא תכנית “אופקים חדשים”. תכנית “אופקים חדשים” הרחיבה בצורה ניכרת את אפשרויות הלימוד המוצעות לעובדים. מעתה, לא רק סמינרים מרוכזים בבתי מלון, אלא מגוון רחב של קורסים שמתקיימים סמוך למקום המגורים והעבודה של העמיתים בעלות שווה לכל כיס. השילוב של נגישות, זמינות ועלות נמוכה גרם לתנופה בהליך ההשכלה של העמיתים וכיום אלפי עובדים נוטלים חלק בקורסים של העמותות לקידום מקצועי-חברתי ומממשים את החזון המשולב של שיפור עצמי והתקדמות במקום העבודה.

גמול השתלמות

גמול ההשתלמות מאפשר תוספת שכר בגובה עדכני לגמול המוזן, המופרש גם לכספי הפרישה בנוסף. הקורסים אותם מעמידה העמותה לקידום מקצועי-חברתי מוכרים לצורך קבלת גמול ההשתלמות וכל עמית זכאי ללמוד בהם בעלות מסובסדת, במיקום נוח לעובד ובמגוון עשיר של תחומי עניין.

שכר לימוד

העמותות לקידום מקצועי-חברתי מאפשרות לעמית לקבל סיוע בשכר לימוד בהשתלמויות ובקורסים המוכרים לגמול על ידי משרד החינוך או מלגת לימודים לקורס גמול מיוחד המוכר ע”י מרכז השלטון המקומי ואשר נועדו לקידומו המקצועי או האישי.

הכירו את זכויותיכם, נצלו אותן והרשו לעצמכם להתפתח מבחינה אישית ומקצועית.