כנס ועד העובדים – מכון מור בדניאל הרצליה – 1.5.2023