הרמת כוסית סינמה סיטי – השקת אתר האינטרנט והחלפת הנהלה