טיול משפחות – גן לאומי כוכב הירדן

רישום ופרטים בוועדי העובדים