בחירות לוועדות הביקורת 2020

הרצאה - העמותה לקידום מקצועי וחברתי

מועמד/ת יקר/ה,

יש למלא טופס לפי הוועדה אליה אתם מעוניינים להגיש מועמדות.

יש להדפיס את הטופס, למלא אותו ולשלוח לפקס 0732244202.

**יש להגיש את הטפסים עד לתאריך ה-5 במאי 2020**