להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

מדעי הרוח והחברה

קורס דירקטורים מתקדם בעמותות תאגידים עירוניים חברות תעשייתיות וציבוריות

דירקטורים ונושאי משרה בחברות נדרשים כיום, אף יותר מבעבר, להיות בעלי יֶדע רחב והבנה מעמיקה בעולם העסקים, הפיננסים והמשפט, על מנת לנהל דיונים, ליזום מהלכים ולהפעיל שיקול דעת מקצועי לשם קבלת ההחלטות העסקיות המתאימות לתאגיד בו הם מכהנים. בנוסף, על דירקטורים ונושאי המשרה בחברה להתעדכן בדרישות הרגולציה ולהכיר את כללי הממשל התאגידי - על מנת לקיים את חובות האמון והזהירות החלות עליהם על פי הדין ולהימנע מהליכי האכיפה המנהלית.

פיתוח מצויינות קוד קורס 10

אסטרטגיה להשגת יעדים
התמודדות עם שינויים
טכניקות לפיתוח הזיכרון
מושגי יסוד למצוינות
מיומנויות להפעלת הפוטנציאל האישי
אפקטיביות ודרכים להשגת מצוינות
מצוינות ותרבות ארגונית

אסרטיביות קוד קורס 1

הגדרות לאסרטיביות
בסיס תיאורטי לאסרטיביות
סגנונות אסרטיביים
הצורך באסרטיביות
ניהול אסרטיבי
תרגול טכניקות אסרטיביות
מו"מ אסרטיבי להשגת תוצאות (מיומנויות תקשורת בין-אישית)

עבודת צוות קוד קורס 13

אפיון הצוות האפקטיבי
עקרונות וכלים לשיפור ניהול צוות עובדים (מיקוד, פומביות, איזון, שיטתיות)
שלבים בהתפתחות צוות
סגנונות ומיומנויות בניהול צוות (תוכן ותהליך)
תהליכים קבוצתיים בקבלת החלטות
ניהול ישיבות צוות

ניהול זמן קוד קורס 12

סקירה תיאורטית של ניהול זמן
עקרונות ומטריצות ניהול זמן
גורמים המשפיעים על ניהול זמן (פנימיים, חיצוניים, אנושיים)
תכנון והצבת יעדים
זרימת תהליך התכנון במונחי זמן
כלים ושיטות לניהול אפקטיבי של זמן

מבוא לפסיכולגיה קוד קורס 57

מבוא לפסיכולוגיה – גישות, שיטות מחקר
תהליך התפיסה
למידה והתניה – גישה ביהביוריסטית, התניה קלאסית ואופראנטית,גישה קוגניטיבית ולמידה חברתית
תיאוריות המוטיבציה
פסיכופתולוגיה
שיטות טיפול
החשיבה
פסיכולוגיה חברתית/פיזיולוגית/קלינית/קוגניטיבית/חינוכית
קוגניציה חברתית (חשיבה סיבתית, תהליכי ייחוס, סכמות וסטריאוטיפים)