תרבות ארגונית

תרבות ארגונית היא סך כל האמונות, הערכים והנורמות של הארגון, כפי שהם מתקבלים ומתממשים על ידי העובדים. אנחנו פוגשים במקום העבודה שלנו אנשים שונים מאיתנו ונורמות שאנחנו לא תמיד מכירים מהחיים האישיים שלנו, אז איך בכל זאת תרבות ארגונית מוטמעת? איך אנחנו מקבלים נורמות מסוימות בעבודה ופועלים לפיהן? ומה כלול במסגרת תרבות ארגונית? במאמר זה נשיב על שאלות אלו ונציע דרכים אפשרויות להטמעת או התמסדות תרבות ארגונית.

תרבות ארגונית – כיצד ניתן להגדיר אותה?

התרבות מייצגת את הצד הבלתי פורמלי של הארגון. את האישיות שלו, והיא נוצרת מתוך המבנה ותהליכי העבודה הפורמליים והבלתי פורמליים שלו. המושג "תרבות ארגונית" צמח במאה האחרונה לאחר שיועצים ארגוניים וחוקרים הבחינו בין סוגים שונים של כללי התנהגות בארגונים שונים. באופן ישיר – סט הערכים ומבנה התרבות הארגונית תלויים במטרות הארגון. לדוגמה, ארגונים עם תרבות אינדיבידואליסטית הם ארגונים ששמו לעצמם מטרה להרוויח כסף ולגבור על המתחרים בכל מחיר. הבנה של מבנה התרבות הארגונית בארגון מאפשרת לעובדים בארגון להשיג את המטרות שלהם ביעילות, וגם מאפשרת להבין את הארגון בצורה טובה יותר.

תרבות ארגונית – מה היא כוללת?

תרבות ארגונית כוללת רובד חיצוני כמו סמלים, לבוש ושפה ייחודית לארגון, בנוסף להיסטוריה של הארגון כמו הצלחות, דפוסי קבלת החלטות שהתמסדו עם השנים והדרך בה עובדים מתקשרים זה עם זה. תרבות ארגונית כוללת גם רובד סמוי מן העין כמו ערכים, נורמות והנחות יסוד הקשורות בארגון ועל פיהן נהוג ומקובל לפעול. כאשר הארגון לא מתאפיין בערכים ברורים ומנוסחים הוא עשוי לפעול בצורה לא עקבית או להיכשל ביחס לארגונים המתחרים על אותם משאבים במשק.

תרבות ארגונית

תרבות ארגונית – למה אנחנו צריכים את זה?

תרבות ארגונית מאחדת את העובדים תחת סט ערכים מקובלים ונורמות שפועלים על פיהן.  התרבות הארגונית יוצרת אינטגרציה בין העובדים, וגם משמשת כלי ניהולי ומגדירה את כללי המשחק בארגון. התרבות הארגונית מכתיבה ערכים ומכוונת את היעדים של הארגון, משפיעה על בחירת כיווני פעולה ומנחה את חברי הארגון בקבלת החלטות. לפי התרבות הארגונית העובדים בארגון מקבלים על עצמם את הזהות הארגונית, ונוצרת תחושה של הזדהות ומחויבות לאמונות ולערכים המשותפים. בנוסף, תרבות ארגונית תורמת לאווירה של התחדשות והתפתחות אישית אם היא מקדמת ימי גיבוש או סדנאות מקצועיות. תרבות ארגונית עשויה להוביל לתחושת שייכות של העובד, אם ירגיש שמקום העבודה מעניק לו ערך מוסף. מחקרים מלמדים כי תרבות ארגונית שנועדה לקרב בין עובדים ולחזק קשרים אישיים במקום העבודה תרמה בהפחתת הסכסוכים המקצועיים והקונפליקטים בארגון.

תרבות ארגונית – כיצד מטמיעים אותה?

ישנן מספר דרכים בהם ניתן להטמיע תרבות ארגונית או לשנות תרבות ארגונית קיימת, גם אם הארגון קיים כבר עשרות שנים ונדמה שיש הרגלים שלא ניתן לשנות. התחילו בשינוי אחד קטן, ומשם תוכלו להמשיך הלאה. דרך אחת היא לתת לעובדים מקום פעיל בתרבות הארגונית, על מנת שיוכלו להציע רעיונות שנועדו לשפר את הארגון. המעבר מעובדים פאסיביים לעובדים אקטיביים ויוזמים יכול לפתוח צוהר לשינוי בתרבות הארגונית. תרבות ארגונית שמעודדת אקטיביות של העובדים יכולה לעודד אותם לחשוב בדרכים יצירתיות ולהעניק משמעות לעבודה שלהם בארגון.