טופס אישור סמינר

טופס זה מיועד לעמיתות שהשתתפו בסמינר עוצמה נשית באילת 2019. אישור זה תקף במקומות עבודה המשויכים למרכז השלטון המקומי.