הצטרפות לשיחת זום – נשים למען נשים – 15.03 – 16:00