אספות כלליות

הזמנה לאסיפות הכלליות של העמותות לקידום מקצועי חברתי

 

במהלך חודש יוני 2022 תתכנסנה אסיפות כלליות של העמיתים חברי העמותות לקידום מקצועי. האסיפות תתקיימנה במשרדי העמותות, ברחוב יצחק שדה 8 (קומה 13), תל אביב, במועדים כדלקמן:

 • אסיפה כללית של העמותה לקידום מקצועי חברתי של הפקידים עובדי המנהל והשירותים (ע.ר. 58-035831-5) תתקיים ביום שלישי טו' בסיון תשפ"ב, 14/06/2022 בשעה 09:30.
 • אסיפה כללית של העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי הרשויות המקומיות (ע.ר 58-032-688-2) תתקיים ביום שלישי טו' בסיון תשפ"ב, 14/06/2022 בשעה 11:00.
 • אסיפה כללית של העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי מוסדות ההסתדרות (ע.ר. 58-032-865-8) תתקיים ביום שלישי טו' בסיון תשפ"ב, 14/06/2022 בשעה 13:00.
 • אסיפה כללית של העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי מוסדות הבריאות (ע.ר 58-032-689-0) תתקיים ביום רביעי טז' בסיון תשפ"ב, 15/06/2022 בשעה 09:30.
 • אסיפה כללית של העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המוסדות הציבוריים (ע.ר. 58-032-686-6) תתקיים ביום רביעי טז' בסיון תשפ"ב, 15/06/2022 בשעה 11:30.
 • אסיפה כללית של העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי מוסדות ההשכלה הגבוהה/ (ע.ר. 58-032-687-4) תתקיים ביום רביעי טז' בסיון תשפ"ב, 15/06/2022 בשעה 13:30.
 • אסיפה כללית של העמותה לקידום מקצועי של עובדי המוסדות חקלאים ופנימייתיים (ע.ר. 58-035-892-9) תתקיים ביום רביעי טז' בסיון תשפ"ב, 15/06/2022 בשעה 15:00.

על סדר היום של האסיפות הכלליות:

 1. אישור פרוטוקולים.
 2. בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה.
 3. דיווח פעולות הוועד המנהל.
 4. אישור דוחות כספיים ודוחות מילוליים לשנת 2021.
 5. דווח ועדת בחירות לעניין הליך בחירות והמועמדים המוצעים.
 6. בחירות לוועד המנהל וועדת הביקורת.
 7. אישור חוזה שכר דירה לפי הערכת שמאי בן הגופים.
 8. מינוי רואה חשבון.

באסיפות הכלליות יתקיימו בחירות לוועדים המנהלים ולוועדות הביקורות של העמותות. כל עמית המעוניין להציג את מועמדות בבחירות רשאי לעשות זאת עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, לפרטים בעניין אופן הגשת המועמדות וקבלת הטפסים הנדרשים לצורך כך יש לפנות ל- [email protected].