להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

התמודדות עם שינויים

תיאור הסמינר ונושאים מרכזיים:

להקנות למשתתפים מושגי יסוד וגישות לשינוי, כלים להכנה לקראת המצב החדש הבלתי נודע ועקרונות בניהול אפקטיבי עם שינויים וטיפול בהתנגדויות. מאפייני וגישות מצבי שינוי. התמודדות עם שינויים אישיים וארגוניים. אסטרטגיות התמודדות מותאמות למצבי קונפליקט שונים. התמודדות יעילה עם שינויים.

 

הדפסשלח לחבר