להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

כלכלת המשפחה היהודית

תיאור הסמינר ונושאים מרכזיים:                                                                                                

הקניית ידע וכלים שיתמכו בשינוי תפיסת הניהול הכלכלי של משקי הבית היהודי. המשפחה כארגון כלכלי – מהו פרופיל פיננסי של משפחה יהודית ומהי כלכלת הבית ואשראי על פי היהדות – מהו חוב טוב ומהו חוב רע ? עקרונות לבנייה ולניהול מאזן הוצאות והכנסות משפחתי ככלי לניהול. קבלת החלטות כלכליות. תסמונת היהודי הנודד - לקנות דירה או לגור בשכירות.

הדפסשלח לחבר