להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

דיני עבודה ויחסי עבודה

תיאור הסמינר ונושאים מרכזיים:

הקניית ידע בתחום דיני העבודה – חוקים, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ועדכון שוטף בפסיקת בית הדין לעבודה. יחסי עובד-מעביד, חוזה העבודה ומשמעותו. יחסי עובד-מעביד וחוזה עבודה אישי. זכויות הנובעות מחוקי העבודה. מניעת הטרדה מינית בעבודה. סכסוכי עבודה והאמצעים ליישבם. הסדרי פנסיה והיחסים בין פנסיה לבין פיצויי פיטורין.

הדפסשלח לחבר