להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

יש להגיש את המועמדות 10 ימים לפני המועד של האסיפה הכללית !