להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

סמכות ומנהיגות הורית והשלכתה על העבודה

תיאור הסמינר ונושאים מרכזיים:

נקנה כלים לפתרון מערכתי – במשולש ארגון/עובד/משפחה במטרה לפתח תחושת השתייכות גבוהה והזדהות מרבית עם מקום העבודה. כיצד להציב גבולות על מנת להבהיר את הגבולות בין המסגרת המקצועית והמשפחתית. השלכותיה של הסמכות ההורית על המסגרת המשפחתית. איתור סגנונות הורות שונים והובלת שינוי בגישת האימון לחיים coaching. שיפור תקשורת בין-אישית, ופתרון קונפליקטים בבית ובעבודה.

הדפסשלח לחבר