להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

תקשורת בינאישית ומנהיגות

תיאור הסמינר ונושאים מרכזיים:

בסמינר נדון בסוגי וסגנונות תקשורת אפקטיבית, פיתוח מיומנויות התקשורת הבינאישית והשגת מטרות באמצעות תקשורת בינאישית חיובית. מה בין תקשורת בינאישית ומנהיגות; על אחריות אישית ואחריות המנהיג והבנה של תהליכים המפריעים בתהליך התקשורת, העברת מסרים ומיקוד נושא. במסגרת הסמינר יושם דגש על בניית חזון והצבת יעדים אישיים וארגוניים,  סגנונות מנהיגות, כושר ארגון, האצלת סמכויות, הבנה באנשים ועוד.

הדפסשלח לחבר