להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

תקשורת ועבודת צוות

תיאור הסמינר ונושאים מרכזיים:

הקניית ידע תוך התנסות ותרגול בממדים המגוונים של נושא עבודת צוות והכרת סגנון העבודה האישי והשתלבות בצוות. שיפור רמת התקשורת והתפקוד כעובדים בתוך צוות. תקשורת בינאישית בעבודת צוות - שיתוף פעולה מול תחרותיות בצוות. גיבוש נורמות בצוות ולכידות קבוצתית. חלוקת תפקידים, סמכות ואחריות בעבודת צוות.

הדפסשלח לחבר