להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

תקשורת אפקטיבית

תיאור הסמינר ונושאים מרכזיים:

הקניית מושגים ומיומנויות שמאפיינים את ההקשבה האפקטיבית וזיהוי דרכים בהן יוכל מנהל לשפר את ביצועיו באמצעות ההקשבה. אומנות ההקשבה, חשיבות ההקשבה בעבודה. מודל להקשבה אפקטיבית - שלבים וטכניקות. סוגים של הקשבה מתקדמת והקשבה אקטיבית.

הדפסשלח לחבר