להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

איכות הסביבה

תיאור הסמינר ונושאים מרכזיים:

הקניית ידע תיאורטי ויישומי בתחום איכות הסביבה, הבנת התהליכים המתרחשים בסביבה הטבעית והקניית ידע וכלים לפתרון בעיות וליישום קונקרטי בפועל. מיחזור פסולת וסילוק אשפה (חומרים ידידותיים לסביבה).כלכלת הסביבה והשפעת איכות הסביבה על הכלכלה. פיתוח בר קיימא.

הדפסשלח לחבר