להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

קבלת החלטות ומנהיגות

תיאור הסמינר ונושאים מרכזיים:

חשיבות התכנון , תהליכים ומודלים לקבלת החלטות. אבחון סגנון אישי בקבלת החלטות, כיצד להפוך לגורם שינוי בארגון ולהגיע להחלטות מושכלות בעבודה. נדון בפיתוח וניסוח חלופות לצורך קבלת החלטות, חולשות ומגבלות אנוש והחשיבה הרציונלית בקבלת החלטות. במסגרת הסמינר יושם דגש על קבלת החלטות בתנאי לחץ, אי ודאות ומשבר,  סגנונות מנהיגות, כושר ארגון, האצלת סמכויות, הבנה באנשים ועוד.

הדפסשלח לחבר