להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

תהליכי קבלת החלטות

תיאור הסמינר ונושאים מרכזיים:

נכשיר ונפתח מיומנויות בתחום קבלת החלטות תוך הגברת המודעות האישית בסגנונות השונים למימוש הפוטנציאל. נדון במודלים לקבלת החלטות, קבלת החלטות – תהליך מול תוצאה, אבחון סגנון אישי בקבלת החלטות, קבלת החלטות בתנאי לחץ/אי-ודאות ודרכי איסוף מידע והצבת אלטרנטיבות.

הדפסשלח לחבר