להיות בעיניינים
קבלת מידע אישי אודות פעילות העמותה
*
*
*

פיתוח הון אנושי

תיאור הסמינר ונושאים מרכזיים:

נדון בסוגיה האם ניתן לפתח הון אנושי בתקופת משבר? ניתוח הגורמים למשבר וזיהוי סיטואציה משברית ודרכי התמודדות של הפרט והקולקטיב. ההון האנושי כמרכיב מרכזי בנכסי הארגון. הדרך למצוינות -  תפוקות, מדדים ויעדים והדינמיקה של התרבות הארגונית והטמעתה.

הדפסשלח לחבר